XE CỨU HỘ GIAO THÔNG HYUNDAI 2.5T

XE CỨU HỘ GIAO THÔNG HYUNDAI 2.5T..

XE CHUYÊN DỤNG, XE CỨU HỘ GIAO THÔNG

 

HYUNDAI HD65 2T5 XE CỨU HỘ CÓ SÀN

XE CỨU HỘ HYUNDAI HD65 2,5 TẤN SÀNXE Ô TÔ CỨU HỘ GIAO THÔNG 2.5 TẤN SÀN

 

Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất:

 

Chia sẻ thông tin xe với bạn bè!