Xe ben 6×4 ChengLong 24T Yuchai 255HP LZ3260M 6×4

Xe tải ben 6x4 ChengLong 24T Yuchai 255HP LZ3260M 6x4..

XE TẢI, XE TẢI CHENGLONG HẢI ÂU

Xe tải ben 6x4 ChengLong 24T Yuchai 255HP LZ3260M 6x4

Xe tải ben 6×4 ChengLong 24T Yuchai 255HP LZ3260M 6×4

Chia sẻ thông tin xe với bạn bè!